Advokátní kancelář 

Specialista na právo občanské, obchodní, rodinné, nemovitosti a civilní proces

Adresa advokátní kanceláře

Kontaktní adresa, sídlo firmy:

Nuselská 499/132, Praha 4 - Michle, 140 00  (budova Vltavín Holding)


Parkování přímo před kanceláří v placné modré zóně (30,- Kč/hod). Lez platit v parkovacím automatu nebo prostřednictvím aplikace MPLA.

Poskytované právní služby

Občanské a obchodní právo

Smlouvy dle občanského zákoníku, vyplývající z občansko právních i obchodně právních vztahů. Konzultace, sepisování listin, právní zastoupení.

Civilní právo procesní

Zastupování v civilním soudním řízení a v rozhodčím řízení, před Nejvyšším soudem a Ústavním soudem ČR

Zejména vymáhání pohledávek, spory ze smluv o dílo, vypořádání podílového spoluvlastnictví a další spory vzniklé z občanského či obchodního práva.
 

Rodinné právo

Vztahy mezi rodinnými příslušníky

Rozvody, úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, vypořádání SJM a další rodinně právní záležitosti.
 

Právo nemovitostí

Kupujete, prodáváte či pronajímáte nemovitost? Chcete mít jistotu, že vámi uzavíraný obchod proběhne bez komplikací? Nevíte jak se zbavit neplatícího nájemníka? Připravím pro vás kupní a darovací smlouvy, zřídím věcná břemena, služebnosti, zástavní práva, vypracuji prohlášení vlastníka, sepíši nájemní smlouvy a další smlouvy dle občanského zákoníku. 

Zajišťuji též advokátní úschovy peněz a listin.

Společenství vlastníků a družstva

Zajištění právních služeb pro SVJ a bytová družstva

Prohlášení vlastníka, stanovy SVJ a družstev, založení SVJ a družstva, vymáhání pohledávek za členy, konzultace problémů vzniklých z členství atd.
 

Kontaktujte mě  pro podrobnější informace nebo pro sjednání schůzky.