Mgr. Jana Holcová

advokát ev. č. ČAK 12160

Mgr. Jana HOLCOVÁ, samostatná advokátka

zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 12160


Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Více než 15 let poskytuji právní služby zejména v těchto oblastech práva:

  • občanské právo
  • rodinné právo (rozvody, výživné, úprava poměrů k nezl. dětem)
  • nemovitosti
  • civilní právo procesní a rozhodčí řízení
  • bytová družstva, společenství vlastníků jednotek
  • právo obchodních společností a družstev
  • ústavní právo a ochrana základních lidských práv

Právní služby poskytuji též anglicky hovořícím klientům.

Těším se na spolupráci.

                               Mgr. Jana Holcová, advokát